Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Asteraceae
Genus : Cousinia CASS.
Taxon : Cousinia macroptera C. A. MEYER

Taxonomic Hierarchy
Taksonomik hiyerarşisi bulunamadı.

General Taxon Information
Ömür : İki veya Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-8
Habitat : kurak yamaç, step, çakıllık
Yükseklik : 850-1800
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : D. Anadolu
Genel Dağılımı : Transkafkasya, KB. İran

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
IĞDIR, AĞRI
Based on Grids:
A9, B9, B10