Bets10 Canli CasinoTrkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Persons
:: Cite TUBIVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Asteraceae
Genus : Cirsium MILLER
Taxon : Cirsium congestum FISCH. ET MEY. EX DC.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Asterales
Family Asteraceae
Genus Cirsium
Species Cirsium congestum FISCH. ET MEY. EX DC.

General Taxon Information
Ömür : İki yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 7-9
Habitat : dere yakını kayalık yamaç, gölgeli kaya kenarı, çakıllı teras
Yükseklik : 1800-1829
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : GD. Anadolu
Genel Dağılımı : Ermenistan, K. Irak, KB. ve B. İran

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
HAKKARİ, VAN
Based on Grids:
B9, C9, C10