Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Asteraceae
Genus : Cirsium MILLER
Taxon : Cirsium alatum (GMELIN) BOBROV subsp. alatum (GMELIN) BOBROV

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Asterales
Family Asteraceae
Genus Cirsium
Species Cirsium alatum (GMELIN) BOBROV

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 6-9
Habitat : tuzlu step, zayıf tuzlu bataklık, yazın kuruyan çöküntü alan
Yükseklik : 900-1800
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : Karasal Anadolu
Genel Dağılımı : O. Romanya, Bulgaristan, KB. ve B. İran, O. ve G. Rusya, O. Asya

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
AĞRI, ERZİNCAN, KONYA, AKSARAY
Based on Grids:
B4, B7, B9, B10, C4