Bets10 Canli CasinoTrkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Persons
:: Cite TUBIVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Asteraceae
Genus : Cirsium MILLER
Taxon : Cirsium elodes BIEB.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Asterales
Family Asteraceae
Genus Cirsium
Species Cirsium elodes BIEB.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 6-9
Habitat : sulu çayır, akarsu kenarı, kaynak kenarı
Yükseklik : 1300-2440
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : Karasal Anadolu, G. Anadolu (Anti-Toroslar)
Genel Dağılımı : Kafkasya, KB. ve B. İran

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
ADANA, HAKKARİ, ÇANKIRI, AMASYA, ERZİNCAN, ERZURUM, GÜMÜŞHANE, KAHRAMANMARAŞ, TUNCELİ, VAN
Based on Grids:
A4, A5, A7, A8, B6, B7, B8, B9, C6, C10