Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Asteraceae
Genus : Jurinea CASS.
Taxon : Jurinea aucherana DC.

Taxonomic Hierarchy
Taksonomik hiyerarşisi bulunamadı.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 7-9
Habitat : Quercus çalılığı, step, otlak
Yükseklik : 270-2000
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : Karasal (D.) Anadolu
Genel Dağılımı : İran

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
KARS, ERZİNCAN, KAYSERİ, KONYA, MALATYA, KAHRAMANMARAŞ, SİVAS, BAYBURT
Based on Grids:
A8, A9, B5, B6, B7, C4, C7