Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Asteraceae
Genus : Jurinella JAUB. ET SPACH
Taxon : Jurinella moschus (HABL.) BOBROV subsp. moschus (HABL.) BOBROV

Taxonomic Hierarchy
Taksonomik hiyerarşisi bulunamadı.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 7-8
Habitat : kireçtaşı ve bazik mağmatik çağıllık, kayalık yamaç
Yükseklik : 1500-3700
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : Karasal Anadolu ve Komçu G. ve K. Anadolu
Genel Dağılımı : Kafkasya, KB. İran, K. Irak

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
IĞDIR, KARS, KASTAMONU, ANTALYA, ERZİNCAN, ISPARTA, KAYSERİ, KONYA, KAHRAMANMARAŞ, NİĞDE, SİVAS, VAN
Based on Grids:
A8, A9, B3, B5, B6, B7, B8, B9, B10, C3, C4, C5, C6