Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Asteraceae
Genus : Oligochaeta (DC.) C. KOCH
Taxon : Oligochaeta divaricata (FISCH. ET MEY.) C. KOCH

Taxonomic Hierarchy
Taksonomik hiyerarşisi bulunamadı.

General Taxon Information
Ömür : Tek yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-8
Habitat : kumlu toprak (tuzlu toprak) step
Yükseklik : 800-1510
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : D. Anadolu (D. uç)
Genel Dağılımı : Transkafkasya, K. ve KB. İran

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
IĞDIR, AĞRI, VAN
Based on Grids:
A9, B9, B10