Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Asteraceae
Genus : Centaurea L.
Taxon : Centaurea laxa BOISS. ET HAUSSKN.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Asterales
Family Asteraceae
Genus Centaurea
Species Centaurea laxa BOISS. ET HAUSSKN.

General Taxon Information
Ömür : Tek yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-5
Habitat : step, yarıçöl
Yükseklik : -1--1
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : G. Anadolu (Mezopotamya)
Genel Dağılımı : Suriye Çöl

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
ŞANLIURFA
Based on Grids:
C7