Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Asteraceae
Genus : Centaurea L.
Taxon : Centaurea babylonica (L.) L.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Asterales
Family Asteraceae
Genus Centaurea
Species Centaurea babylonica (L.) L.

General Taxon Information
Ömür : İki yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 6-8
Habitat : Pinus ormanı, maki, tarla kenarı
Yükseklik : 200-1100
Endemik : Endemik değil
Element : D. Akdeniz
Türkiye dağılımı : G. Anadolu
Genel Dağılımı : Filistin (?), Lübnan

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
ADANA, OSMANİYE, ADIYAMAN, ANTALYA, İÇEL, KAHRAMANMARAŞ
Based on Grids:
B6, C5, C6, C7