Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Project home
:: About project
:: Project People

Cite TÜBİVES

Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Vernacular names
:: Taxa comparison

StatisticsTaxon Page

Family : Asteraceae
Genus : Centaurea L.
Taxon : Centaurea simplicicaulis BOISS. ET HUET

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Asterales
Family Asteraceae
Genus Centaurea
Species Centaurea simplicicaulis BOISS. ET HUET

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-6
Habitat : kaya yarıkları, kaya çıkıntıları, çağıllık
Yükseklik : 400-2600
Endemik : Endemik değil
Element : Karadeniz
Türkiye dağılımı : KD. Anadolu
Genel Dağılımı : Transkafkasya

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
ARTVİN, ERZURUM, GİRESUN, TRABZON
Based on Grids:
A7, A8, A9