Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Asteraceae
Genus : Centaurea L.
Taxon : Centaurea cheiranthifolia WILLD. var. cheiranthifolia WILLD.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Asterales
Family Asteraceae
Genus Centaurea
Species Centaurea cheiranthifolia WILLD.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 6-8
Habitat : mağmatik kaya, otlak yamaç, Pinus sylvestris ormanı, betula ormanı
Yükseklik : 2300-2750
Endemik : Endemik değil
Element : Karadeniz (Dağ)
Türkiye dağılımı : D. Anadolu
Genel Dağılımı : Kafkasya

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
IĞDIR, KARS, AĞRI, ERZURUM
Based on Grids:
A8, A9, B9, B10