Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Asteraceae
Genus : Cnicus L.
Taxon : Cnicus benedictus L. var. kotschyi BOISS.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Asterales
Family Asteraceae
Genus Cnicus
Species Cnicus benedictus L.

General Taxon Information
Ömür : Tek yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 4-6
Habitat : çalılık, tepelik, step, yolkenarı
Yükseklik : 70-1580
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : Türkiye
Genel Dağılımı : G. Avrupa, D. Akdeniz, Kafkasya, İran, Afganistan

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
OSMANİYE, KARS, SİİRT, ANKARA, ANTALYA, AYDIN, BİNGÖL, DİYARBAKIR, EDİRNE, ELAZIĞ, ISPARTA, İÇEL, İZMİR, SAKARYA, SAMSUN, KARAMAN
Based on Grids:
A1, A3, A4, A5, A9, B1, B4, B7, B8, B10, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C8