Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Asteraceae
Genus : Echinops L.
Taxon : Echinops pungens TRAUTV. var. pungens TRAUTV.

Vernacular Names of The Taxon
Topuz

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Asterales
Family Asteraceae
Genus Echinops
Species Echinops pungens TRAUTV.

General Taxon Information
Ömür : Çok veya İki yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 6-8
Habitat : kayalık kireçtaşı, stepte serpantin yamaç ve mağmatik yamaç, nadas tarla, yolkenarı
Yükseklik : 1400-2000
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : D. Anadolu, B. Anadolu
Genel Dağılımı : Transkafkasya, KB. ve B. (?) İran

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
IĞDIR, AMASYA, ERZİNCAN, ERZURUM, GÜMÜŞHANE, KÜTAHYA, MUŞ, NEVŞEHİR, SİVAS, KARAMAN
Based on Grids:
A5, A7, A8, A9, B2, B5, B6, B7, B8, B9, B10, C4