Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Asteraceae
Genus : Echinops L.
Taxon : Echinops viscosus DC. subsp. bithynicus (BOISS.) RECH. FIL.

Vernacular Names of The Taxon
Topuz

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Asterales
Family Asteraceae
Genus Echinops
Species Echinops viscosus DC.

General Taxon Information
Ömür : Çok veya İki yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : Bilinmiyor
Habitat : kayalık kireçtaşı ve mağmatik yamaç, maki, step, Quercus ve Pinus ormanları yolkenarı
Yükseklik : 0-1650
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : Dış Anadolu, Karasal Anadolu
Genel Dağılımı : Yunanistan, Girit, Kıbrıs

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
ADANA, OSMANİYE, KARS, HAKKARİ, BİTLİS, AMASYA, ANKARA, ARTVİN, ERZİNCAN, GİRESUN, HATAY, KAHRAMANMARAŞ, TOKAT, TUNCELİ, ŞANLIURFA
Based on Grids:
A4, A5, A6, A7, A8, A9, B4, B6, B7, B8, B9, C5, C6, C7, C10