Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Project home
:: About project
:: Project People

Cite TÜBİVES

Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Vernacular names
:: Taxa comparison

StatisticsTaxon Page

Family : Asteraceae
Genus : Acantholepis LESS.
Taxon : Acantholepis orientalis LESS.

Taxonomic Hierarchy
Taksonomik hiyerarşisi bulunamadı.

General Taxon Information
Ömür : Tek yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 6-6
Habitat : Artemisia step´i
Yükseklik : 1080-1080
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : KD. Anadolu
Genel Dağılımı : Suriye Çöl, Ermenistan ve Azerbaycan, K. İran, Transhazar

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
IĞDIR, ERZİNCAN
Based on Grids:
B7