Bets10 Canli CasinoTrkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Persons
:: Cite TUBIVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Asteraceae
Genus : Scorzonera L.
Taxon : Scorzonera cana (C. A. MEYER) HOFFM. var. cana (C. A. MEYER) HOFFM.

Vernacular Names of The Taxon
Yakı Otu,   Yemlik,   Dedesakalı (Ladik-Konya),   Karakök (Erzurum),   Tekesakalı

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Asterales
Family Asteraceae
Genus Scorzonera
Species Scorzonera cana (C. A. MEYER) HOFFM.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-8
Habitat : çayırlık, kayalık yamaç, çağıllık
Yükseklik : 200-400
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : Türkiye
Genel Dağılımı : O. ve G. Avrupa, B. Suriye, Irak, Kafkasya, İran

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
İSTANBUL, HAKKARİ, KASTAMONU, BİTLİS, AĞRI, AMASYA, ANKARA, ANTALYA, BURSA, EDİRNE, ERZURUM, ESKİŞEHİR, GÜMÜŞHANE, HATAY, İÇEL, İZMİR, KONYA, KÜTAHYA, SİVAS, TUNCELİ
Based on Grids:
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, C2, C3, C4, C5, C6, C10