Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Asteraceae
Genus : Scorzonera L.
Taxon : Scorzonera incisa DC.

Vernacular Names of The Taxon
Yakı Otu,   Kanık,   Kıvrım,   Tekesakalı,   Yemlik,   Dağ Sakızı,   Nerebent

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Asterales
Family Asteraceae
Genus Scorzonera
Species Scorzonera incisa DC.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-7
Habitat : ekili alan, otlak alan
Yükseklik : 450-2350
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : D. Anadolu
Genel Dağılımı : Ermenistan, KB. İran, K. Irak

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
ADANA, KARS, ERZİNCAN, ERZURUM, GÜMÜŞHANE, TUNCELİ, ŞANLIURFA, VAN, BAYBURT
Based on Grids:
A7, A8, A9, B6, B7, B9, B10, C7