Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Asteraceae
Genus : Scorzonera L.
Taxon : Scorzonera cinerea BOISS.

Vernacular Names of The Taxon
Yakı Otu,   Yemlik,   Tekesakalı

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Asterales
Family Asteraceae
Genus Scorzonera
Species Scorzonera cinerea BOISS.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 7-8
Habitat : kayalık kalkerli yamaç, serpantin yamaç
Yükseklik : 1200-2800
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : Karasal Anadolu, GD. Anadolu
Genel Dağılımı : K. ve KB. İran

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
ADANA, HAKKARİ, ELAZIĞ, ERZİNCAN, KAYSERİ, KONYA, NEVŞEHİR, NİĞDE, VAN
Based on Grids:
B4, B5, B7, B9, C5, C10