Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Asteraceae
Genus : Scorzonera L.
Taxon : Scorzonera rigida AUCHER

Vernacular Names of The Taxon
Yakı Otu,   Yakı Sakızı,   Tekesakalı,   Dağ çöveni

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Asterales
Family Asteraceae
Genus Scorzonera
Species Scorzonera rigida AUCHER

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 6-8
Habitat : kireçtaşı çatlakları, çıkıntıları
Yükseklik : 1700-3000
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : G. Anadolu, D. Anadolu
Genel Dağılımı : KB. İran, Gürcistan, Ermenistan, Lübnan

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
ADANA, HAKKARİ, BİTLİS, AĞRI, ERZİNCAN, KAHRAMANMARAŞ, VAN
Based on Grids:
B7, B9, B10, C5, C6, C9, C10