Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Asteraceae
Genus : Scorzonera L.
Taxon : Scorzonera kotschyi BOISS.

Vernacular Names of The Taxon
Yakı Otu,   Tekesakalı

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Asterales
Family Asteraceae
Genus Scorzonera
Species Scorzonera kotschyi BOISS.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 4-5
Habitat : Quercus çalılık arası, kireçtaşı ve serpantin
Yükseklik : 0-1250
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : G. Anadolu, D. Anadolu (Mezopotamya)
Genel Dağılımı : Suriye, K. İran

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
ADANA, OSMANİYE, GAZİANTEP, MARDİN, ADIYAMAN, DİYARBAKIR, HATAY, KAHRAMANMARAŞ, ŞANLIURFA
Based on Grids:
B7, C5, C6, C7, C8