Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Project home
:: About project
:: Project People

Cite TÜBİVES

Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Vernacular names
:: Taxa comparison

StatisticsTaxon Page

Family : Asteraceae
Genus : Reichardia ROTH
Taxon : Reichardia glauca MATTHEWS

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Asterales
Family Asteraceae
Genus Reichardia
Species Reichardia glauca MATTHEWS

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 6-9
Habitat : step, kayalık yamaç, aşınmış yamaç
Yükseklik : 150-1700
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : Karasal Anadolu ve Çevresi
Genel Dağılımı : Lübnan, Suriye, Transkafkasya, KB. İran

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
ADANA, KARS, HAKKARİ, KARABÜK, KASTAMONU, ANKARA, ARTVİN, BİNGÖL, BURDUR, ERZİNCAN, KONYA, MALATYA, SİVAS, TRABZON, VAN, YOZGAT
Based on Grids:
A4, A5, A6, A7, A8, A9, B4, B5, B6, B7, B8, B9, C3, C4, C5, C6, C9