Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Asteraceae
Genus : Hieracium L.
Taxon : Hieracium pollichiae SCHULTZ BIP.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Asterales
Family Asteraceae
Genus Hieracium
Species Hieracium pollichiae SCHULTZ BIP.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 7-7
Habitat : betula ormanı
Yükseklik : 2300-2300
Endemik : Endemik değil
Element : Avrupa-Sibirya
Türkiye dağılımı : KD. Anadolu
Genel Dağılımı : G. İngiltere, O. Avrupa, Bulgaristan

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
IĞDIR
Based on Grids:
B10