Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Project home
:: About project
:: Project People

Cite TÜBİVES

Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Vernacular names
:: Taxa comparison

StatisticsTaxon Page

Family : Asteraceae
Genus : Hieracium L.
Taxon : Hieracium lanceolatum VILL.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Asterales
Family Asteraceae
Genus Hieracium
Species Hieracium lanceolatum VILL.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 7-8
Habitat : kayalık, kumlu alan, orman
Yükseklik : 1600-2100
Endemik : Endemik değil
Element : Avrupa-Sibirya
Türkiye dağılımı : KD. Anadolu
Genel Dağılımı : O. Avrupa Dağları, Fransa, Romanya

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
ERZİNCAN, GİRESUN, GÜMÜŞHANE, RİZE
Based on Grids:
A7, A8, B7