Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Asteraceae
Genus : Hieracium L.
Taxon : Hieracium umbellatum L.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Asterales
Family Asteraceae
Genus Hieracium
Species Hieracium umbellatum L.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 8-10
Habitat : kumlu alan, taşlık alan, otlak orman tahrip açıkılığı
Yükseklik : 300-2745
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : Trakya, KD. ve D. Anadolu
Genel Dağılımı : Kuzey Yarı Kürenin Ilıman Yerleri

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
İSTANBUL, IĞDIR, ARDAHAN, HAKKARİ, RİZE
Based on Grids:
A2, A8, A9, B10, C9