Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Project home
:: About project
:: Project People

Cite TÜBİVES

Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Vernacular names
:: Taxa comparison

StatisticsTaxon Page

Family : Asteraceae
Genus : Pilosella HILL
Taxon : Pilosella x fallax (WILLD.) ARVET-TOUVET

Taxonomic Hierarchy
Taksonomik hiyerarşisi bulunamadı.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 6-6
Habitat : ?
Yükseklik : 1300-2700
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : K. Anadolu, D. Anadolu
Genel Dağılımı : K. O. ve D. Avrupa, Kafkasya, Sibirya

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
IĞDIR, KARS, KASTAMONU, BİTLİS, ERZİNCAN, MALATYA, MUŞ, SİVAS, BAYBURT
Based on Grids:
A4, A5, A8, A9, B6, B7, B9, B10