Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Project home
:: About project
:: Project People

Cite TÜBİVES

Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Vernacular names
:: Taxa comparison

StatisticsTaxon Page

Family : Asteraceae
Genus : Pilosella HILL
Taxon : Pilosella echioides (LUMN.) C. H. ET F. W. SCHULTZ subsp. echioides (LUMN.) OTTH

Taxonomic Hierarchy
Taksonomik hiyerarşisi bulunamadı.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 7-8
Habitat : step, Pinus ormanı
Yükseklik : 1650-2745
Endemik : Endemik değil
Element : Avrupa-Sibirya
Türkiye dağılımı : K. Anadolu, D. Anadolu
Genel Dağılımı : O. ve D. Avrupa, O. ve G. Rusya, Kafkasya, O. Asya

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
IĞDIR, KASTAMONU, ERZURUM, GÜMÜŞHANE, MUŞ
Based on Grids:
A4, A7, B8, B9, B10