Bets10 Canli CasinoTrkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Persons
:: Cite TUBIVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Asteraceae
Genus : Cephalorrhynchus BOISS.
Taxon : Cephalorrhynchus tuberosus (STEV.) SCHCHIAN

Taxonomic Hierarchy
Taksonomik hiyerarşisi bulunamadı.

General Taxon Information
Ömür : İki veya Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-7
Habitat : Quercus veya çam ormanı veya çalılığında kayalık yamaç
Yükseklik : 600-2600
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : Anadolu (KD. Anadolu hariç)
Genel Dağılımı : Balkanlar, Kırım, Kafkasya, Suriye, Lübnan

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
ADANA, SİİRT, ANKARA, ÇORUM, ESKİŞEHİR, HATAY, İÇEL, İZMİR, KONYA, MUĞLA, TUNCELİ, ŞANLIURFA
Based on Grids:
A3, A5, B1, B3, B7, B9, C4, C5, C6, C7