Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Asteraceae
Genus : Lactuca L.
Taxon : Lactuca scarioloides BOISS.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Asterales
Family Asteraceae
Genus Lactuca
Species Lactuca scarioloides BOISS.

General Taxon Information
Ömür : İki yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 8-8
Habitat : geniş yapraklı çalı koruluğu
Yükseklik : 1850-3100
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : GD. Anadolu
Genel Dağılımı : K. Irak, İran

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
HAKKARİ, BİTLİS, MUŞ, VAN
Based on Grids:
B8, B9, C9, C10