Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Project home
:: About project
:: Project People

Cite TÜBİVES

Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Vernacular names
:: Taxa comparison

StatisticsTaxon Page

Family : Asteraceae
Genus : Lactuca L.
Taxon : Lactuca serriola L.

Vernacular Names of The Taxon
Acı marul,   Eşek marulu,   Tahliç (Doğu Anadolu)

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Asterales
Family Asteraceae
Genus Lactuca
Species Lactuca serriola L.

General Taxon Information
Ömür : İki yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 7-9
Habitat : otlu yamaç, kayalık yamaç, tarla kenarı, nadas tarla, ekili tarla
Yükseklik : 0-1750
Endemik : Endemik değil
Element : Avrupa-Sibirya
Türkiye dağılımı : Trakya, Anadolu, Yaygın
Genel Dağılımı : Avrupa, Asya, K. Afrika

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
İSTANBUL, IĞDIR, HAKKARİ, MARDİN, KARABÜK, ANKARA, ERZİNCAN, ERZURUM, GÜMÜŞHANE, HATAY, İZMİR, KAYSERİ, KONYA, MUĞLA, MUŞ, NİĞDE, SİNOP, SİVAS, VAN, KARAMAN
Based on Grids:
A1, A2, A4, A5, A7, A9, B1, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, C1, C2, C4, C5, C6, C7, C10