Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Project home
:: About project
:: Project People

Cite TÜBİVES

Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Vernacular names
:: Taxa comparison

StatisticsTaxon Page

Family : Asteraceae
Genus : Lactuca L.
Taxon : Lactuca undulata LEDEB.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Asterales
Family Asteraceae
Genus Lactuca
Species Lactuca undulata LEDEB.

General Taxon Information
Ömür : Tek yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-6
Habitat : çakıllı nehir terasları, yolkenarı
Yükseklik : 9501-1550
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : D. Anadolu
Genel Dağılımı : D. Akdeniz, Irak, Pakistan, Transkafkasya, O. Asya, B. Çin (Kuldzha)

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
IĞDIR, DİYARBAKIR, ELAZIĞ, ERZİNCAN
Based on Grids:
A9, B7