Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Brassicaceae
Genus : Heldreichia BOISS.
Taxon : Heldreichia atalayi KIT TAN

Taxonomic Hierarchy
Taksonomik hiyerarşisi bulunamadı.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : otsu (rizomlu)
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 6-6
Habitat : çıplak çakıllı yamaç
Yükseklik : 1300-1300
Endemik : endemik
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : GD. ve D. Anadolu
Genel Dağılımı : Türkiye

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
ADIYAMAN
Based on Grids:
C7