Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Project home
:: About project
:: Project People

Cite TÜBİVES

Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Vernacular names
:: Taxa comparison

StatisticsTaxon Page

Family : Asteraceae
Genus : Taraxacum WIGGERS
Taxon : Taraxacum crepidiforme DC. subsp. crepidiforme DC.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Asterales
Family Asteraceae
Genus Taraxacum
Species Taraxacum crepidiforme DC.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 6-8
Habitat : nemli alpin çayır, eriyen kar örtü yakını
Yükseklik : 1500-3650
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : Karasal Anadolu, KD. Anadolu
Genel Dağılımı : Kafkasya, K. İran, Afganistan

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
IĞDIR, ARDAHAN, HAKKARİ, BİTLİS, ERZİNCAN, ERZURUM, GİRESUN, KAHRAMANMARAŞ, NİĞDE, RİZE, AKSARAY
Based on Grids:
A7, A8, A9, B5, B7, B8, B9, B10, C5, C6, C9, C10