Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Asteraceae
Genus : Crepis L.
Taxon : Crepis reuterana BOISS. subsp. reuterana BOISS.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Asterales
Family Asteraceae
Genus Crepis
Species Crepis reuterana BOISS.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 3-7
Habitat : Quercus ormanı, Pinus ormanı, kayalık kireçtaşı yamaç
Yükseklik : 100-1400
Endemik : Endemik değil
Element : D. Akdeniz
Türkiye dağılımı : KB. Türkiye, B. Anadolu, G. Anadolu
Genel Dağılımı : Kıbrıs, B. Suriye

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
İSTANBUL, ANTALYA, BURSA, ÇANAKKALE, HATAY, İÇEL, İZMİR, ŞANLIURFA, KARAMAN
Based on Grids:
A1, A2, B1, C2, C3, C4, C5, C6, C7