Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Asteraceae
Genus : Crepis L.
Taxon : Crepis alpina L.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Asterales
Family Asteraceae
Genus Crepis
Species Crepis alpina L.

General Taxon Information
Ömür : Tek yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-6
Habitat : orman, bazalt kaya, yamaç, step, nadas tarla
Yükseklik : 300-1830
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : Karasal Anadolu, G. Anadolu
Genel Dağılımı : Kırım, Kafkasya, B. İran, K. Irak

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
HAKKARİ, MARDİN, SİİRT, AMASYA, ANKARA, BURDUR, BURSA, ELAZIĞ, HATAY, ISPARTA, İÇEL, İZMİR, KAYSERİ, KONYA, SİVAS, ŞANLIURFA, UŞAK
Based on Grids:
A2, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C10