Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Project home
:: About project
:: Project People

Cite TÜBİVES

Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Vernacular names
:: Taxa comparison

StatisticsTaxon Page

Family : Campanulaceae
Genus : Campanula L.
Taxon : Campanula leucosiphon BOISS. ET HELDR.

Chromozom Counts Information
  • Referans: Contandriopoulos (1972)
    • Örnek: Contandr, 70-223 (Karaman; Ermenek to Karaman, nr Balkusan)
      Kromozom sayısı:34

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Campanulales
Family Campanulaceae
Genus Campanula
Species Campanula leucosiphon BOISS. ET HELDR.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 6-8
Habitat : kaya yarıkları, büyük mağara girişleri, kireçtaşı kayalar
Yükseklik : 915-1550
Endemik : endemik
Element : D. Akdeniz
Türkiye dağılımı : G. Anadolu
Genel Dağılımı : Türkiye

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
KARAMAN
Based on Grids:
C4