Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
Statistics



Taxon Page

Family : Campanulaceae
Genus : Campanula L.
Taxon : Campanula tridentata SCHREBER

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Campanulales
Family Campanulaceae
Genus Campanula
Species Campanula tridentata SCHREBER

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-8
Habitat : kayalık yamaçlar, çağıllıklar, alpin çayırlık, taşlı otlaklar
Yükseklik : 860-3400
Endemik : Endemik değil
Element : Karadeniz (Dağ)
Türkiye dağılımı : K. ve D. Anadolu
Genel Dağılımı : Kafkasya

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
KARS, SİİRT, AĞRI, ANTALYA, ARTVİN, ERZİNCAN, ERZURUM, GİRESUN, SİVAS
Based on Grids:
A7, A8, A9, B6, B7, B8, B10, C3, C9