Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Campanulaceae
Genus : Asyneuma GRISEB. ET SCHENK
Taxon : Asyneuma pulvinatum DAVIS

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Campanulales
Family Campanulaceae
Genus Asyneuma
Species Asyneuma pulvinatum DAVIS

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 8-8
Habitat : kireçtaşı kayalar ve uçurumların yamaçları veya dikey yarıklarında
Yükseklik : 1500-2000
Endemik : endemik
Element : D. Akdeniz (Dağ)
Türkiye dağılımı : GB. Anadolu
Genel Dağılımı : Türkiye

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
ANTALYA
Based on Grids:
A4, A6, A8, A9, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B9, B10, C3, C4, C9, C10