Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Project home
:: About project
:: Project People

Cite TÜBİVES

Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Vernacular names
:: Taxa comparison

StatisticsTaxon Page

Family : Campanulaceae
Genus : Asyneuma GRISEB. ET SCHENK
Taxon : Asyneuma virgatum (LABILL.) BORNM. subsp. cichoriiforme (BOISS.) DAMBOLDT

Chromozom Counts Information
 • Referans: Contandriopoulos (1976)
  • Örnek: Contandr, 73- 38 (Antalya; Göz Tepe)
   Kromozom sayısı:20
 • Referans: Contandriopolulos (1972)
  • Örnek: Contandr, 70-93 (Antalya; Yaylacık Tepe)
   Kromozom sayısı:20
 • Referans: Contandriopoulos (1970b)
  • Örnek: Contandr, 68-226 (Balıkesir; Kaz Dağ.)
   Kromozom sayısı:20

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Campanulales
Family Campanulaceae
Genus Asyneuma
Species Asyneuma virgatum (LABILL.) BORNM.

General Taxon Information
Ömür : İki yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-7
Habitat : kayalık, açık yamaçlar
Yükseklik : 700-2200
Endemik : Endemik değil
Element : D. Akdeniz
Türkiye dağılımı : KB., B. ve GB. Anadolu
Genel Dağılımı : Ege Adaları

Distribution of The Taxon Over Turkey
Taksonun il düzeyinde dağılımı bulunamadı.
Taksonun kare düzeyinde dağılımı bulunamadı.