Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Campanulaceae
Genus : Michauxia L´HERIT.
Taxon : Michauxia laevigata VENT.

Taxonomic Hierarchy
Taksonomik hiyerarşisi bulunamadı.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 6-8
Habitat : kuru kayalık yerler ve kayalıklar
Yükseklik : 1000-1830
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : GD. Anadolu
Genel Dağılımı : Transkafkasya, K., KB. ve B. İran, K. Irak

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
HAKKARİ, ŞIRNAK
Based on Grids:
B10, C9