Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Project home
:: About project
:: Project People

Cite TÜBİVES

Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Vernacular names
:: Taxa comparison

StatisticsTaxon Page

Family : Campanulaceae
Genus : Jasione L.
Taxon : Jasione supina SIEBER subsp. supina SIEBER

Chromozom Counts Information
  • Referans: Contandriopoulos (1970a)
    • Örnek: Contandr, 68-292 (Bursa; Ulu Da.,)
      Kromozom sayısı:12

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Campanulales
Family Campanulaceae
Genus Jasione
Species Jasione supina SIEBER

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 7-10
Habitat : kayalık yamaçlar ve hareketli kayalıklar
Yükseklik : 1900-2000
Endemik : endemik
Element : Karadeniz (Dağ)
Türkiye dağılımı : KB. Türkiye
Genel Dağılımı : Türkiye

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
BURSA
Based on Grids:
A2