Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Primulaceae
Genus : Primula L.
Taxon : Primula auriculata LAM.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Dilleniidae
Order Primulales
Family Primulaceae
Genus Primula
Species Primula auriculata LAM.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-8
Habitat : nemli kesek, dereler ve göl kenarları
Yükseklik : 1250-3150
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : K., G. ve D. Anadolu
Genel Dağılımı : Kafkaslar, İran, K. Irak, Afganistan, Türkistan

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
KARS, HAKKARİ, ÇANKIRI, KASTAMONU, AĞRI, ANKARA, ANTALYA, BURSA, ERZURUM, GÜMÜŞHANE, ISPARTA, KÜTAHYA, KAHRAMANMARAŞ, MUĞLA, RİZE, SİNOP, SİVAS, TUNCELİ, VAN
Based on Grids:
A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, B2, B6, B7, B8, B9, B10, C2, C4, C5, C6, C9, C10