Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Primulaceae
Genus : Androsace L.
Taxon : Androsace albana STEVEN

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Dilleniidae
Order Primulales
Family Primulaceae
Genus Androsace
Species Androsace albana STEVEN

General Taxon Information
Ömür : İki yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-7
Habitat : volkanik hareketli kayalıklar, kireçtaşı kayalar, çimenliklerin kuzeye bakan yamaçları
Yükseklik : 1400-3200
Endemik : Endemik değil
Element : Karadeniz (Dağ)
Türkiye dağılımı : K. ve KD. Anadolu
Genel Dağılımı : Kafkaslar, Gürcistan, Ermenistan, K. İran

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
ARDAHAN, KASTAMONU, AĞRI, ARTVİN, GİRESUN, GÜMÜŞHANE, RİZE, SAMSUN
Based on Grids:
A4, A5, A7, A8, A9, B10