Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Gentianaceae
Genus : Gentiana L.
Taxon : Gentiana septemfida PALLAS

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Gentianales
Family Gentianaceae
Genus Gentiana
Species Gentiana septemfida PALLAS

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 7-8
Habitat : alpin çayırlık, su birikintileri ve seyrek Abies ormanı
Yükseklik : 1800-3200
Endemik : Endemik değil
Element : Hirkan-Karadeniz (Dağ)
Türkiye dağılımı : K. ve D. Anadolu
Genel Dağılımı : Kafkasya, K. İran

Distribution of The Taxon Over Turkey
Taksonun il düzeyinde dağılımı bulunamadı.
Based on Grids:
B8, B9, B10, C6