Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Gentianaceae
Genus : Gentiana L.
Taxon : Gentiana gelida BIEB.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Gentianales
Family Gentianaceae
Genus Gentiana
Species Gentiana gelida BIEB.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 8-9
Habitat : seyrek çimenlik ve otlak
Yükseklik : 2000-3200
Endemik : Endemik değil
Element : Karadeniz
Türkiye dağılımı : KD. ve D. Anadolu
Genel Dağılımı : Kafkasya, K. ve KB. İran

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
ARDAHAN, HAKKARİ, AĞRI, ERZİNCAN, ERZURUM, GÜMÜŞHANE, BAYBURT
Based on Grids:
A7, A8, A9, B7, B8, B9, C9, C10