Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Gentianaceae
Genus : Swertia L.
Taxon : Swertia longifolia BOISS.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Gentianales
Family Gentianaceae
Genus Swertia
Species Swertia longifolia BOISS.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 7-9
Habitat : dere kenarları, su birikintileri, sulak çayırlar
Yükseklik : 1750-3290
Endemik : Endemik değil
Element : Hirkan-Karadeniz (Dağ)
Türkiye dağılımı : D. Anadolu
Genel Dağılımı : K. Irak, K. ve B. İran

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
IĞDIR, HAKKARİ, ERZİNCAN, ERZURUM, KAHRAMANMARAŞ, VAN, BAYBURT
Based on Grids:
B6, B7, B8, B9, B10, C9, C10