Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Convolvulaceae
Genus : Convolvulus L.
Taxon : Convolvulus calvertii BOISS.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Solanales
Family Convolvulaceae
Genus Convolvulus
Species Convolvulus calvertii BOISS.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : çalı
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-7
Habitat : kireç olmayan hareketli kayalık, şistli yamaçlar, taşlı bozkır
Yükseklik : 915-2600
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : D. Anadolu
Genel Dağılımı : Kırım, Kafkasya, B. İran

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
BİTLİS, ELAZIĞ, ERZİNCAN, ERZURUM, GÜMÜŞHANE, HATAY, MALATYA, SİVAS, VAN, BAYBURT
Based on Grids:
A8, A9, B6, B7, B8, B9, B10, C6