Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Cuscutaceae
Genus : Cuscuta L.
Taxon : Cuscuta babylonica AUCHER EX CHOISY var. babylonica AUCHER EX CHOISY

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Solanales
Family Cuscutaceae
Genus Cuscuta
Species Cuscuta babylonica AUCHER EX CHOISY

General Taxon Information
Ömür : Tek veya İki yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 6-9
Habitat : çok yıllı otlar üzerinde ve engin çalılıklar, kuru ve bozkır veya fazla nemli habitatlar
Yükseklik : 850-1200
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : GD. Anadolu
Genel Dağılımı : Filistin, Suriye Çöl, K. Irak, B. ve G. İran

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
MARDİN, BATMAN
Based on Grids:
B8, C8