Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Boraginaceae
Genus : Heliotropium L.
Taxon : Heliotropium circinatum GRISEB.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Lamiales
Family Boraginaceae
Genus Heliotropium
Species Heliotropium circinatum GRISEB.

General Taxon Information
Ömür : Tek yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 4-8
Habitat : çakıllı ve kayalı yamalar, çakıllı dere yatakları yakınları
Yükseklik : 400-1500
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : Karasal Anadolu
Genel Dağılımı : K. Irak, K. İran

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
OSMANİYE, MARDİN, BİTLİS, ELAZIĞ, ERZURUM, İÇEL, MALATYA, NİĞDE, ŞANLIURFA
Based on Grids:
A8, B6, B7, B8, C4, C5, C6, C7, C8