Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Boraginaceae
Genus : Heliotropium L.
Taxon : Heliotropium ellipticum LEDEB.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Lamiales
Family Boraginaceae
Genus Heliotropium
Species Heliotropium ellipticum LEDEB.

General Taxon Information
Ömür : Tek yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 7-8
Habitat : kuru taşlı yamaçlar
Yükseklik : 800-1200
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : O. ve D. Anadolu
Genel Dağılımı : Kafkasya, K. İran, Transhazar, Pakistan

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
IĞDIR, KARS, ANKARA, ARTVİN, ÇORUM, ERZURUM, SİVAS
Based on Grids:
A4, A5, A8, A9, B7, B8, B9, B10