Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Boraginaceae
Genus : Heliotropium L.
Taxon : Heliotropium hirsutissimum GRAUER

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Lamiales
Family Boraginaceae
Genus Heliotropium
Species Heliotropium hirsutissimum GRAUER

General Taxon Information
Ömür : Tek yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-10
Habitat : tarlalar ve tarla kenarları, çorak yerler, çakıllı kenarlar
Yükseklik : 0-2200
Endemik : Endemik değil
Element : D. Akdeniz
Türkiye dağılımı : Türkiye
Genel Dağılımı : Bulgaristan, Yunanistan, Ege, K. Afrika, Suriye, Filistin

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
ADANA, OSMANİYE, BOLU, İSTANBUL, IĞDIR, ANTALYA, ÇANAKKALE, İÇEL, KONYA, KÜTAHYA, MUĞLA, SİVAS
Based on Grids:
A2, A3, A7, B1, B2, B10, C1, C2, C3, C4, C5, C6